Rozdělení poruch sluchu

Poruchy sluchu mohou být geneticky podmíněné (i v rámci různých syndromů), vrozené získané poruchy (vznikly v embryonálním stadiu nebo v souvislosti s porodem), získané kdykoliv během života. Poruchy sluchu jsou různého stupně nedoslýchavosti až hluchoty. Při včasné diagnostice sluchových poruch se může co nejdříve zahájit rehabilitace sluchadly či kochleárním implantátem a tím dítěti umožnit normální vývoj řeči.

Lidské ucho je komplikovaný orgán pro vnímání zvuků z okolí. V uchu je kromě schopnosti vnímat zvuky ukryt také analyzátor pro vnímání pocitu rovnováhy, přímočarého a otáčivého pohybu a polohy těla v prostoru.

Něco málo anatomie

 • Část přívodní: boltec, zvukovod.
 • Část převodní: bubínek, dutina bubínková (středoušní), sluchové kůstky, Eustachova trubice, oválné okénko.
 • Část vnímací: hlemýžď, ústrojí Cortiho v hlemýždi, sluchový nerv v dolní části

Sluchové poruchy podle stupně postižení

Na základě odborných vyšetření může být stanovena ztráta suchu v decibelech. Podle stupně ztráty můžeme rozlišit nedoslýchavost přibližně takto:

 • Lehká nedoslýchavost (20 - 40 dB)
 • Středně těžká nedoslýchavost (40 - 60 dB)
 • Těžká nedoslýchavost (61 - 80 dB)
 • Praktická hluchota (nad 81 dB)
 • Úplná hluchota při žádném zvukovém vjemu

Lidé s lehkou nedoslýchavostí mívají obtíže se slyšením v hluku, na ulici, v hovoru s více osobami najednou, nebo při sledování televize. Lidé se středně těžkou nedoslýchavostí již potřebují sluchadla, která umožňují dobré rozumění hlasité řeči. U těžké nedoslýchavosti jsou sluchadla nutností a lidé  ohluchlí se bez sluchadel prakticky neobejdou. K dobrému rozumění jim také pomáhá odezírání. U úplně hluchých lidí sluch pomocí sluchadel bohužel korigovat vůbec nelze.

Sluchové poruchy podle místa postižení

 • Převodní poruchy sluchu: tyto poruchy vznikají poškozením zevního nebo středního ucha (můžeme sem zařadit například akutní či chronický zánět středního ucha, zánět zvukovodu a bubínku, mazová zátka ve zvukovodu, vpáčené bubínky na základě zvětšené nosní mandle u dětí apod.)
 • Percepční poruchy sluchu: vznikají postižením vnitřního ucha nebo sluchového nervu. (sem můžeme zařadit např. stařeckou nedoslýchavost, poškození sluchu nadměrným hlukem, postižení sluchu jako komplikace některých infekčních onemocnění, jako je zánět mozkových blan, příušnice, poškození sluchu na základě užívání toxických látek, léků, poškození sluchu v souvislosti s genetickými poruchami atd.)

Sluchové poruchy podle doby vzniku

Dále můžeme rozlišovat sluchové poruchy podle toho, zda jsou vrozené nebo získané.

Je možné, že se u vás v rodině u někoho sluchová poruchy již objevila, pak mluvíme o zděděné sluchové poruše (příčinou je tedy dědičnost).

Získané sluchové poruchy mohou vzniknout v období

 • Těhotenství: užívání tzv. ototoxických látek (např. Streptomycin, Gentamycin, diuretické léky, alkohol, drogy, kouření atd.) To vše má negativní dopad na vývoj sluchového orgánu obzvláště během prvních týdnů těhotenství. Dále sem můžeme zařadit virové infekce matky (zarděnky prodělané v prvních 12týdnech těhotenství bývají příčinou hluchoty až u 95% případů, toxoplasmóza a spalničky mohou také způsobit trvalé poškození sluchu a to i v případě, že matka tuto nemoc prodělala těsně před těhotenstvím, nebo v prvních týdnech těhotenství). Rozdílný Rh faktor rodičů může způsobit, že dítě má jiný Rh faktor než matka. Důsledkem může být vrozená nedoslýchavost nebo hluchota často doprovázená velmi těžkou novorozeneckou žloutenkou. Často se při tomto postižení vyskytuje i poškození CNS ve formě dětské mozkové obrny.
 • Porod: jako kritické se řadíme tzv. klešťové porody, protrahované porody. Během takto obtížných porodů může dojít ke krvácení do mozku, do vnitřního ucha s jeho následným poškozením. Dále sem řadíme nedonošené děti nebo děti s nízkou porodní hmotností.
 • Období po narození: příčinami vzniku sluchových vad v tomto období bývají úrazy hlavy, lebky, podávání ototoxických látek (tedy látek, které negativně působí na sluchový orgán.

Sluchové vady, které vzniknou před ukončením vývoje řeči se označují jako prelingvální vady sluchu. Pokud vzniknou vady sluchu u lidí s rozvinutou řečí, mluvíme o postlingválních vadách sluchu.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …