Logopedické pomůcky k zakoupení

Zde si můžete zakoupit logopedické materiály ke cvičení. Při cvičení doporučujeme naslouchat radám a pokynům logopeda, který nejdříve vysvětlí, co a jak správně cvičit.

Pexeso

Malované čtení k procvičení hlásek

Malované čtení je určené k procvičení dané hlásky ve větách. Kromě procvičení výslovnosti s malovaným čtením trénujeme opakování textu a předložkové vazby. Při doplňování obrázků do textu se děti učí správně skloňovat podstatná jména, rozvíjí si slovní zásobu a také porozumění čtenému textu.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …