Logopedické pomůcky k zakoupení

Zde si můžete zakoupit logopedické materiály ke cvičení. Při cvičení doporučujeme naslouchat radám a pokynům logopeda, který nejdříve vysvětlí, co a jak správně cvičit.

Pexeso

Malované čtení k procvičení hlásek

Malované čtení je určené k procvičení dané hlásky ve větách. Kromě procvičení výslovnosti s malovaným čtením trénujeme opakování textu a předložkové vazby. Při doplňování obrázků do textu se děti učí správně skloňovat podstatná jména, rozvíjí si slovní zásobu a také porozumění čtenému textu.