Jak vypadá správný vývoj řeči?

První rok života dítěte je pryč a nyní nastává krásné období, ve kterém zažijete spoustu legrace.

Dovršením prvního roku totiž končí přípravné období a nastává vlastní vývoj řeči. Prvním projevem tohoto období jsou krátká slova, kterým také říkáme jednoslovné věty. Dítě používá krátká slovíčka (např. mama, tata, haf, bac, tů, apod.). Velmi důležitá je intonace a citové zabarvení, které slova provází. Například slovem „haf” dítě volá na psa, má radost, že k němu pejsek běží, nebo je nespokojené, že k němu pejsek nechce jít a podobně. To, že dítě začíná používat svá první slova ještě neznamená, že přestane žvatlat. Žvatlání v tomto období ještě stále přetrvává a slova doprovází.

Od 1,5 roku začíná dítě více napodobovat dospělé. Dítě stále více vnímá vaši řeči a také stále více začíná spontánně opakovat slova, která od vás slyší. Proto dávejte pozor, co před dítětem říkáte a také jak to říkáte. Přibližně ve dvou letech děti začínají používat dvouslovné věty. Tyto věty jsou jednoduché (např. Máma pá. Táta hají. apod.). Nyní prochází dítě obdobím prudkého rozvoje řeči. Zajímá se o spoustu věcí, je zvídavé a velmi rádo a hodně komunikuje.

Mezi druhým a třetím rokem dokáže dítě používat citoslovce, podstatná jména a slovesa. Reaguje na otázky Co to je? a Co dělá? Kolem třetího roku již dítě dokáže slova, která byla dříve spojena s konkrétními jevy, zevšeobecňovat. Dochází u něj k náročným myšlenkovým procesům, což může mít za následek jisté obtíže. Často se stává, že dítě opakuje slabiky, části slov, nebo se nemůže rychle vyjádřit. Nejedná se o koktání, byť vám to tak možná připadá. Pokud zachováte klid, nebudete dítě na tyto obtíže upozorňovat, kárat, trestat, či zesměšňovat jej, pak tyto potíže vymizí.

Od tří do čtyř let se řeč zdokonaluje, dítě stále lépe rozumí a také se lépe vyjadřuje. Dokáže se již orientovat v pojmech „zítra, včera, ráno, večer atd.”. Pokládá otázky „Proč? Jak?”.

Po čtvrtém roce se řeč zkvalitňuje po obsahové stránce. Slovní zásoba stále narůstá, dítě se vyjadřuje v rozvitých větách a souvětích.

Po pátém roce by dítě mělo správně umět převyprávět příběh, pohádku podle obrázků i bez nich. V tomto období je již kvalitním partnerem ke komunikaci.

Jestli máte pocit, že Vaše dítě nemluví adekvátně vůči svému věku, kdykoliv se obraťte na logopeda.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …