Akreditace a odborné stáže

Od května 2022 je logopedická ambulance akreditovaným pracovištěm MZ ČR, na kterém je možné absolvovat stáž. Předmětem stáže je příprava logopedů v předatestační přípravě. Poskytujeme tyto možnosti:
  • základní kmen v oboru klinická logopedie
  • vlastní specializovaný výcvik v oboru klinická logopedie
Stáže v logopedické ambulanci poskytuje Mgr. Eva Kolesová, Ostrovského 253/3, Praha 5, 15000. Stáže v lůžkové části poskytuje VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12808.
Kontaktní telefon: +420 777 210 104