Akreditace a odborné stáže

Od května 2022 je logopedická ambulance akreditovaným pracovištěm MZ ČR, na kterém je možné absolvovat stáž. Předmětem stáže je příprava logopedů v předatestační přípravě. Poskytujeme tyto možnosti:
  • základní kmen v oboru klinická logopedie
  • vlastní specializovaný výcvik v oboru klinická logopedie
Stáže v logopedické ambulanci poskytuje Mgr. Eva Kolesová, Ostrovského 253/3, Praha 5, 15000. Stáže v lůžkové části poskytuje VFN, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 12808.
Kontaktní telefon: +420 777 210 104

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …