Jak řešit odklad školní docházky?

Rozhodnutí o vstupu do školy záleží na rozhodnutí rodičů, nebo zákonných zástupců dítěte. V současné době se často stává, že si rodiče nejsou stoprocentně jisti, zda dítě do školy zapsat, či nikoliv. Může se stát, že má dítě problémy s řečí, má nevyzrálou grafomotoriku, neudrží pozornost, je hravé atd. I přesto, že nastanou jisté pochybnosti o zapsání dítěte do školy, je potřeba dostavit se k zápisu. Rodiče mohou při zápisu sdělit, že uvažují o odkladu školní docházky. Zástupci školy dají rodičům formulář se žádostí o odklad školní docházky.

Tuto žádost rodiče vyplní a musí dále doložit dvě odborné zprávy:

  • Potvrzení od dětského lékaře
  • Potvrzení od psychologa v PPP (psycholog z pedagogicko-psychologické poradny). Kontakty lze získat přímo ve škole u zápisu.

Jestliže si rodiče nejsou jisti nástupem dítěte do školy, je zcela na místě, aby dítě absolvovalo vyšetření u psychologa v pedagogicko-psychologické poradně, nebo u klinického psychologa. Pokud psycholog doporučí odklad školní docházky, napíše tento závěr do psychologické zprávy. Toto potvrzení a potvrzení od dětského lékaře je potřebné ke kladnému vyřízení odkladu školní docházky. Dvě z těchto rozhodnutí musí být doručeno do příslušné základní školy do 31.5. (tento termín je stanoven zákonem).

Stále více dětí nastupuje do základní školy s odkladem, ale ne vždy je odklad školní docházky opravdu nezbytně nutný. Při rozhodování je vždy nutné zvážit celou řadu věcí, které by dítě mělo umět a znát před vstupem do školy. Tyto znalosti a dovednosti zahrnujeme pod termín „školní zralost“.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …