Jak probíhá zápis do školy?

Nástup do školy je velmi důležitý zlom v životě každého dítěte. Děti velmi často slýchají otázky typu „Jak se těšíš do školy?” „Už máš aktovku do školy?” „Ty nechceš, (chceš) jít do školy?” Bohužel děti na tyto otázky často neznají odpověď. Jsou ještě příliš malé na to, aby uměly zhodnotit situaci, která má od září nastat. Ještě nikdy ve škole nebyly, a proto neví, co je tam čeká. Vstup dítěte do první třídy je pro dítě životní zlom. Čeká ho celá řada nových povinností, pevnější režim, než mělo dosud. 

Co není vhodné:

Nejhorší, co mohou rodiče udělat, je strašit dítě školou. Pokud dítěti říkáme:

„Počkej ve škole, tam ti paní učitelka ukáže”

„Tohle ve škole dělat nebudeš, jinak dostaneš pětku”

„Jestli nebudeš hezky mluvit, (kreslit, dávat pozor), nepůjdeš do školy” atd.

Pokud dítě slýchá takovéto věty, pak velmi obtížně získáte jeho důvěru a pozitivní vztah ke škole. Vždy je důležité dítě pozitivně připravit na vstup do školy, povídat si o tom, co jej ve škole čeká.  V současné době máme mnoho voleb. Můžeme dítě umístit do tzv. spádové školy podle místa bydliště. Kromě toho můžeme zvolit soukromé školy, školy s rozšířenou výukou jazyků, matematiky, výtvarné výchovy atd. Pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami existuje možnost zažádání o asistenta pedagoga nebo IVP (individuální vzdělávací plán). K tomu je potřeba návštěva PPP (pedagogicko psychologické poradny v místě bydliště).

Termíny zápisu

Termíny zápisu jsou pro každou školu různé. K zápisu dochází dítě v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců. Dokumenty, které byste měli mít při zápisu s sebou jsou občanské průkazy a rodný list dítěte. Termíny zápisů do škol bývají přibližně od konci ledna do konce března. Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky, musí tuto skutečnost oznámit dané základná škole do konce května.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …