Má moje dítě opožděnou řeč a motoriku?

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé, chytré a šikovné. Ne vždy tomu tak bohužel je. Může se stát, že už v těhotenství nebo při porodu se vyskytnou u maminky nebo u dítěte nějaké obtíže. V současné době je celá řada těhotenství rizikových, matky krvácí, prodělají virózu nebo užívají nevhodné léky, porod je protrahovaný, komplikovaný, dítě je přidušené, musí být kříšeno, a podobně.

Následkem těchto negativních vlivů pak může vzniknout opoždění, ať už v řeči nebo v motorickém vývoji dítěte. Velmi často bývá u dětí přítomno opoždění v obou těchto složkách. Rozvoj motoriky totiž úzce souvisí s rozvojem řeči. V průběhu prvního roku života prochází dítě nejrychlejším rozvojem motoriky. Učí se lézt, sedět, chodit. Při těchto pohybových aktivitách objevuje svět kolem sebe, seznamuje se s věcmi, hračkami, lidmi. Přichází na to, jak věci a hračky fungují, jaký vydávají zvuk a samo na tyto podněty reaguje. V případě, že je dítě motoricky opožděné, nedostává se k podnětům adekvátně věku. Nemá možnost si věci prohlédnout, osahat, seznámit se s nimi. Na základě toho pak nedochází k včasnému rozvoji řeči.

Samozřejmě, že to neplatí pro všechny děti. Pokud však máte jakékoliv podezření, že se právě vaše dítě nevyvíjí tak jak by mělo, poproste o radu pediatra.

Vždy mějte na paměti, že každé dítě je individualita, vyvíjí se jinak rychle a nemusí proto takzvaně „zapadat do tabulek“. Děti také dělají vývojové pokroky ve skocích. Může se tedy stát, že se u vašeho dítěte dlouho neobjeví žádný pokrok, vývoj stagnuje, a najednou dojde k pozvolnému nebo i prudkému rozvoji, jak řeči, tak i motoriky.

U dětí s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem motoriky je potřeba cvičit už v průběhu prvního roku života. Nejčastěji používanou Vojtovu metodu nebo Kraniosakrální terapii by Vám měl doporučit pediatr, který Vaše dítě vidí často při preventivních prohlídkách.

O opožděném vývoji řeči hovoříme kolem třetího roku věku dítěte. V posledních letech bohužel přibývá více dětí s opožděným vývojem řeči, a proto jsou klienty logopedických ambulancí i děti ve věku 2 nebo 2,5 let. Pokud Vás pediatr odmítá odeslat na logopedii, obraťte se na logopeda sami a vyžádejte si konzultaci. Logoped nebo klinický logoped s Vámi prokonzultuje stav řeči Vašeho dítěte, doporučí vhodná odborná vyšetření, ukáže a poradí, jak s dítětem můžete doma pracovat a podpořit vývoj řeči.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …