Poruchy řeči

Rozdělení poruch řeči

Komunikace, verbální i neverbální je přirozenou schopností člověka. Obtíže s řečí nejsou jednoduchou problematikou, a proto zde předkládáme malé rozdělení poruch řeči. Obecně hovoříme o tzv. Narušené komunikační schopnosti. Narušenou komunikační schopnost rozdělujeme na:

Pojem porucha řeči nebo vada řeči se stále více dostává do povědomí odborníků i laické veřejnosti, protože počet dětí s různě narušenou komunikační schopností stále výrazně narůstá. Bylo by však hrubou chybou, kdybychom se zmínili pouze o narušené komunikační schopnosti u dětí. Existuje celá škála různých poruch řeči, které se týkají také dospělé populace.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …