Poruchy řeči

Rozdělení poruch řeči

Komunikace, verbální i neverbální je přirozenou schopností člověka. Obtíže s řečí nejsou jednoduchou problematikou, a proto zde předkládáme malé rozdělení poruch řeči. Obecně hovoříme o tzv. Narušené komunikační schopnosti. Narušenou komunikační schopnost rozdělujeme na:

Pojem porucha řeči nebo vada řeči se stále více dostává do povědomí odborníků i laické veřejnosti, protože počet dětí s různě narušenou komunikační schopností stále výrazně narůstá. Bylo by však hrubou chybou, kdybychom se zmínili pouze o narušené komunikační schopnosti u dětí. Existuje celá škála různých poruch řeči, které se týkají také dospělé populace.