Jak se vyvíjí motorika u dětí?

Pohybová aktivita provází člověka po celý život prakticky od narození. V současné době se však na pohyb zapomíná, a to především u dětí.

Kojenec (do 1 roku)

V prvním roce života dochází u dítěte k prudkému rozvoji motoriky. Dítě se učí sedět, lézt a chodit. Někdy se může stát, že tyto pohybové aktivity dítě umí dříve, někdy později vzhledem ke svému aktuálnímu věku. Rozhodně není důvod k panice. U každého se motorika stejně jako řeč rozvíjí individuálně, a proto nemůžeme očekávat, že každý jedinec bude dané úkony dělat podle jakýchsi předpisů či tabulek. Pokud však máte obavy, že se vaše dítě pohybově nevyvíjí tak jak má, požádejte o radu svého pediatra. Ten vám může doporučit návštěvu rehabilitačního pracoviště, kde vám ukáží, jakým způsobem máte s dítětem provádět správné cviky k rozvoji motoriky. V současné době se hojně využívá tzv. Vojtova metoda.

Batole (1 až 3 roky)

V batolecím období, tedy od jednoho roku do tří let, získává dítě schopnost pohybovat se v prostoru za pomoci chůze. Chůze se stabilizuje a stává se jistou. V tomto období musíme již sledovat správné držení těla a případně jej podporovat cvičením. Nejvhodnějším cvičením se v tomto období jeví Vojtova metoda. V procesu vývoje lidské motoriky se nejdříve vybavují předpoklady pro rozvoj obratnosti, rychlosti, pohyblivosti, následuje dynamická síla, pak teprve vytrvalost a až nakonec statická síla. Podle odborných výzkumů stráví dítě pohybem 70-80 % času, kdy nejí a nespí.

V tomto období se ještě nedoporučuje žádné zapisování dítěte do sportovního kroužku. Je velmi důležité, aby dítěti dopřávali pohyb rodiče a také aby zapojovali dítě do her s vrstevníky a se staršími dětmi.

Předškolní věk (3 až 6let)

Předškolní věk je jako stvořený pro trávení volného času pohybovými aktivitami a sportem. Pohyby se stávají výrazně kvalitnějšími. Dítě se učí složitějším pohybovým aktivitám jako je plavání, jízda na kole, na koloběžce, na lyžích na bruslích. Více se věnují hrám s míčem, kopání, házení, chytání,

V tomto věku si děti musí vše zkusit, osahat. V předškolním věku dozrávají funkce pro „hrubou motoriku”. Děti v tomto věku dávají přednost fyzickým aktivitám před činnostmi v klidu. Při pohybovém rozvoji je žádoucí častá změna podnětů, čímž zabráníte jednotvárnosti a lépe udržíte pozornost dítěte.

Co můžete pro své dítě udělat vy rodiče? V tomto věku ještě není zcela nutné přihlašovat dítě do konkrétních sportovních oddílů. Nejlepší je zařazení dítěte do sportovního kroužku, ve kterém se rozvíjí celková obratnost. (kotrmelce, šplh, přeskoky, slalomové běhy, hody míčem, hra na schovávanou, hra na honěnou). Právě v tomto období by dítě mělo získat obecné základy pro velkou paletu možných sportů. Jak již bylo uvedeno, dítě by mělo umět jezdit na kole, kolečkových i ledních bruslích, lyžích, kopat, házet i chytat míč. Pokud se vám podařit vytvořit kladný vztah dítěte k pohybu a sportu, pak si dítě jistě rádo samo vybere, jakému typu sportu by se chtělo v budoucnu věnovat. Jestliže se vám podaří přivést dítě k tomu, aby se pravidelně věnovalo pohybu, pak výrazně přispějete k tomu, aby mělo základ pro svůj budoucí životní styl. Jistě nebudete muset bojovat s obezitou nebo nadměrným vysedáváním dítěte u televize a u počítače. Po nástupu do školy si pak dítě může lépe vybrat jakou cestou se vydá.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …