Co by mělo dítě umět před vstupem do 1. třídy?

aneb školní zralost dítěte

První podmínkou pro vstup do první třídy je dovršení šesti let věku dítěte nejpozději do 31.8. daného kalendářního roku. V současné době mohou nastoupit do školy i děti, kterým ještě není šest let, ale splňují předpoklady ke vstupu do první třídy. K předčasnému nástupu do školy je potřeba odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Dále musí být dítě fyzicky, psychicky i sociálně vyzrálé.

A co všechno by vlastně mělo dítě umět při nástupu do základní školy?

 • Říci svoje jméno, příjmení a adresu.
 • Správně vyslovovat všechny hlásky.
 • Správně držet tužku (mezi palcem a ukazováčkem tak, aby prostředník tužku podpíral zespod a konec tužky směřoval k rameni).
 • Dokázat se soustředit alespoň čtvrt hodiny a zvládnout dokončit práci.
 • Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.
 • Zvládnout vystřihovat jednoduché obrázky, tvary.
 • Mít číselnou představu do pěti.
 • Sluchem rozlišovat první a poslední hlásku ve slově.
 • Samostatně se oblékat.
 • Umět pozdravit, poděkovat, požádat o něco, vykatdospělým osobám.
 • Dodržovat základní hygienu.
 • Umět se najíst lžící apříborem.
 • Dokázat vyprávět pohádku, říci básničku, zazpívat písničku, převyprávět slyšený příběh.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …